שונות

| קומה עליונה / 1
| 02-5705600
| קומה עליונה / 1
| קומת כניסה / 0
| קומה עליונה / 1
| 02-5027276
| קומת כניסה / 0
| 02-5454481
| קומה עליונה / 1
| 02-9937373