פארם וטיפוח

| קומה תחתונה / 1-
| 02-9995818
| קומה עליונה / 1
| 02-5861586
| קומת כניסה / 0
| 077-9801744
| קומת כניסה / 0
| קומת כניסה / 0
| 077-8882480
| קומה עליונה / 1
| 02-5336205 050-4336205