סלולר צילום וחשמל

| קומת כניסה / 0
| 02-9414107
| קומה תחתונה / 1-
| 073-2540163
| קומת כניסה / 0
| 02-5332151
| קומת כניסה / 0