554816

קופיפה יפה

יום א׳, 18 בנובמבר בשעה 16:30

נאפר ונצבע קופיפה יפה

5548112

שלגיה

יום ד׳, 21 בנובמבר בשעה 17:00

הצגה מרתקת ואיכותית המבוססת על הסיפור המוכר, בה נצפה באהבת אמת המנצחת כל מקרה ודבר

554818

פטריה אדומה

יום א׳, 25 בנובמבר בשעה 16:30

נכין מאביזרים שונים פטריה אדומה